Steun Passion Challenge!

Met de Passion Challenge willen wij de geschiedenis van Jezus’ lijden, sterven en opstanding koppelen aan de belevingswereld van jongeren. De Passion Challenge is verdiepend, inspirerend, maar ook uitputtend en uitdagend. U kunt ons steunen met vrijwillige inzet, met sponsoring in natura of een financiële bijdrage.

Uw actieve bijdrage

De Passion Challenge maakt gebruik van de inzet van vele vrijwilligers. Opgeven kan als vrijwilliger via het inschrijfformulier. Heb je vooraf vragen? Mail dan naar info@passionchallenge.nl.

Uw bijdrage in natura

We zijn erg geholpen met sponsoring/bijdragen in natura, zoals bijvoorbeeld waterflesjes, lampjes, catering en dit jaar veel planten en zaaigoed. Neem contact op via één van de kernteamleden of via info@passionchallenge.nl.

Uw financiële bijdrage

Vindt je de Passion Challenge ook zo’n mooi initiatief? Overweeg dan een financiële bijdrage aan de Passion Challenge via bankrekeningnummer NL85RABO0397750323 t.n.v. Stichting Taakgroep Jeugd o.v.v. Passion Challenge.

Of doneer direct online:
[whydonate_btn]